wielkie wyprawy antropologiczne

zobacz syllabus

prezentacja przedmiotu

interesujące linki

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót

powrót do strony głównej przedmiotu

wielkie wyprawy antropologiczne

Praktycznie od schyłku XIX wieku i schyłku "gabinetowego" modelu uprawiania antropologii dyscyplina ta jest kojarzona z badaniami terenowymi. Antropologia wydała wielu wybitnych teoretyków, ale to going native określiło jej oblicze. W trakcie zajęć przyjrzymy się niektórym wyprawom antropologicznym, wybranym tak, by ukazać najważniejsze nurty i wydarzenia w historii dyscypliny. Przedmiot ten ma przybliżyć i uzupełnić część zagadnień podejmowanych na tradycyjnych kursach historii antropologii.

Zaliczenie nieobecności polega na odbyciu rozmowy lub napisaniu eseju (min 2700 znaków bez spacji) na jeden z tematów zaliczeniowych przypisanych do określonych zajęć. Tematy znajdują się tutaj

Pod tym odsyłaczem znajdziecie Państwo tematy semestralnych prac zaliczeniowych.