wielkie wyprawy antropologiczne

zobacz syllabus

prezentacja przedmiotu

linki

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót

tematy prac zaliczeniowych

Idealna (i nie chodzi tu o Weberowki typ idealny, który w końcu jest bytem nieempirycznym - praca idealna=piątkowa) powinna zawierać wyczerpujące omówienie tematu, oparte na informacjach i lekturach z zajęć oraz własnych przemyśleniach. Wszystko wsparte elementami konwencjonalnego tekstu naukowego: przypisami i bibliografią. Źródła internetowe w bibliografii opisuje się tak: Kowalski J., Antropologia w weekend, 2006 (o ile znamy rok), dokument elektroniczny, http://www......

Minimum przyzwoitości 3 strony (1800 znaków bez spacji), Uwaga: nowy termin złożenia prac w dziekanacie czwartek 15 lutego 2007

W razie pytań proszę o kontakt