wielkie wyprawy antropologiczne

zobacz syllabus

prezentacja przedmiotu

linki

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót

Zaliczenie nieobecności

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie listę tematów do zlaiczenia poszczególnych zajęć.

Zaliczenie polega na przygotowaniu krótkiego (min 1,5 strony, tj. 2700 znaków bez spacji) eseju lub ustne zaliczenie wybranego tematu.

Przy niektórych zajęciach możecie Państwo wybrać jeden temat z dwóch.

1: wprowadzenie. Pierwsze wyprawy etnograficzne

1a) Jak wyglądały metody badawcze antropologii w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku? Na czym polegała zmiana?

lub do wyboru:

1b) Co to jest zwrot lingwistyczny a antropologii? Z jakimi autorami i nurtami był związany i co oznaczał dla antropologii?

2: Odwiedzając Zuni

2a) Na czym polegały kontrowersje związane z osobą Franka Hamiltona Cushinga a na czym jego wkład do antropologii?

3 B. Malinowski, argonauta Zachodniego Pacyfiku

3a) Na czym polega strategia "zaświadczającego Ja" w narracji Dziennika w ścisłym znaczeniu... (zgodnie z ujęciem C. Geertza)?

lub do wyboru:

3b) Jakie elementy (np. biograficzne, polityczne, psychologiczne) w pracy terenowej Malinowskiego mogą świadczyć o tym, że nie była to całkowicie obiektywna i idealnie etnografia?

4 Ekspedycja jenisejska Marii Czaplickej+Mniejszy z Bronisławów i mniejszy z Piłsudskich: Bronisław Piłsudski wśród Ajnów

4a) Najważniejsze wydarzenia z naukowej biografii Marii Antoniny Czaplickiej

lub do wyboru

4b) Najważniejsze zasługi Bronisława Piłsudskiego dla światowej antropologii

lub do wyboru:

4c) Podstawowe informacje o etnografii Ajnów

5 Ekstremalne czytanie Kanta: Franz Boas na Ziemi Baffina

5a) Franz Boas i jego uczniowie stworzyli paradygmat, który właściwie po dziś dzień określa oblicze antropologii. Jakie są podstawowe założenia tego paradygmatu i których spośród jego uczniów należałoby tu wymienić?

6 Evans-Pritchard w Sudanie

6a) Dlaczego Geertz w odnesieniu do pracy terenowej Evans Pritcharda w Sudanie użył sformułowania "afryańskie przezrocza"?

7 Rajski mit Południowych Mórz: Margaret Mead

7a) Najważniejsze wątki przeprowadzonej przez Dereka Freemana krytyki samoańskich badań Margaret Mead

8 Sentymentalne wędrówki C. Lévi-Straussa

8a) Rozróżnienie na strukturalizm ontologiczny i epistemologiczny: jakie mogą być jego konsekwencje dla uprawiania antropologii?

lub do wyboru

8b) Jakie sposoby odczytania Smutku tropików proponuje C. Geertz?

9 Podróże Geertza i podróże u Geertza. Powieść etnograficzna

9a) Podstawowe założenia interpretatywnego modelu kultury Geertza

lub do wyboru

9b) Miejsce Geertza w antropologii okresu "zwrotu lingwistycznego"

10 Antropolog w świecie czarów. Stoller u Songhay

10a) Podstawowe założenia programu antropologii eidetycznej i „smakowitej antropologii”

lub do wyboru

10b) Kiedy Azande zaproponowali Evans-Pritchardowi naukę czarownictwa, autor The Nuer wysłał na naukę swojego kucharza. Jak w świetle historii P. Stollera oceniasz tę decyzję?

11 Mit badacza - podróżnika. Apoteoza Kapitana Cooka

11a) Dookoła czego toczyła się debata pomiędzy Sahlinsem a Obeyesekere?

12 Antropologowie i dzicy - kryzys Yanomami

12a) Najważniejsze kontrowersje związane z badaniami wśród Yanomami przed opublikowaniem książki Tierneya

lub do wyboru

12b) O co P. Tierney oskarżył N. Chagnona?