wirtualne metody

zobacz syllabus studia stacjonarne

zobacz syllabus studia niestacjonarne

prezentacja przedmiotu

zobacz listę zalecanych lektur

linki

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót

powrót do strony głównej przedmiotu

Program zajęć na studiach stacjonarnych przejdź

wirtualne metody - syllabus

 1. Wprowadzenie (2h)
  Podczas pierwszych zajęć zastanowimy się nad rolą sieci www w badaniach socjologicznych i antropologicznych, trafnością i reprezentatywnością oraz etycznymi aspektami badań on-line. Wspólnie przedyskutujemy zakres tematyczny kursu.
  • Internet jako zasób i jako medium, przegląd technik badawczych, etyka badań on-line, podstawowe pojęcia i kategorie; socjologiczny portret polskich użytkowników Internetu.
  • Falsyfikacja danych
  • Omówienie zakresu zajęć praktycznych
 2. Wirtualna etnografia: obserwacja, wywiad i analiza treści (4h)
  W pierwszej części omówimy charakterystyczne cechy CMC, które będą przydatne podczas dalszych badań. Przejrzymy aplikacje służące do realizacji wywiadów on-line. Specyfika medium sprawia, że metoda obserwacji nieuchronnie zbliża się do analizy treści (i do analizy wizualnej, która zajmiemy się później), stąd większą część zajęć poświęcimy na analizę treści zawartości wybranych stron www i forów.
  Charakterystyka CMC, typy komunikacji, pisownia, właściwości języka elektronicznego
  • Wywiad zestandaryzowany i swobodny, wady i zalety wywiadu on-line
  • Obserwacja, obserwacja uczestnicząca
  • Analiza treści
  • Programy do analizy treści: Concordance, InText i In.
  • Źródła zastane a źródła wywołane
 3. Fokus on-line (4h)
  FGI (focus group interview – wywiad grupowy zogniskowany) jest jedną z najbardziej popularnych jakościowych technik, stosowanych w badaniach za pośrednictwem Internetu, szczególnie w badaniach marketingowych. W trakcie zajęć zapoznamy się z aplikacją do przeprowadzania fokusów on-line, nauczymy przeprowadzać w niej podstawowe modyfikacje i przeprowadzimy ćwiczenia z moderowania fokusów on-line.
  • Jak przeprowadzić wywiad grupowy zogniskowany w Internecie?
  • Fokus synchroniczny i asynchroniczny
  • Realizacja fokusów za pomocą skryptów do forów dyskusyjnych i czatów
  • Modyfikacja narzędzia (platformy FGI) w php
  • Ćwiczenia praktyczne – moderowanie fokusa
 4. Sondaż on-line (4h)
  Jak pokazują badania metodologiczne, trafność sondaży internetowych może być zbliżona do innych technik zdalnych (np. telefonicznych). Ogromną zaletą tej techniki fakt, że dane wprowadzone przez respondenta mogą być automatycznie przetwarzane do postaci umożliwiającej analizę. W trakcie zajęć omówimy podstawowe ograniczenia tego narzędzia, następnie każdy z uczestników skonstruuje własną ankietę i przygotuje skrypt, zapisujący dane w bazie tekstowej, w postaci umożliwiającej import do arkusza kalkulacyjnego lub SPSSa.
  • Wprowadzenie do badań sondażowych w sieci, wady i zalety tej techniki
  • Konstruowanie kwestionariusza w html – ćwiczenia praktyczne
  • Modyfikacja skryptu php i bazy tekstowej
  • Import danych
 5. Analiza wizualna (2h)
  Badania wizualne są coraz bardziej popularnym rodzajem badań socjologicznych i antropologicznych. W pierwszej części zajęć zapoznamy się z wprowadzeniem do tej metody i klasyfikacją badań wizualnych w naukach społecznych. Nieco dokładniej i na przykładach omówimy podejście zgodne z koncepcjami Barthesa i Panofsky’ego. W drugiej części zajęć wspólnymi siłami przebadamy wybrany serwis społecznościowy lub np. randkowy
  • Wprowadzenie do wizualnej socjologii i antropologii
  • Funkcje wizualności w badaniach socjologicznych i antropologicznych
 6. Tematy dodatkowe:
  • Analiza powiązań stron www
  • Eksperyment on-line

  Case studies:
  • Nowa ekonomia – wirtualny bazar
  • Badania sieci społecznych, serwisy społecznościowe
  • Odtwarzanie świata: Gry RPG – MMORPG; life simulation games - fenomen „The Sims”
  • Konstruowanie tożsamości: crossdressing.pl
  • Władza i dyskurs władzy