wirtualne metody

zobacz syllabus

prezentacja przedmiotu

zobacz listę zalecanych lektur

linki

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót

powrót do strony głównej przedmiotu

zalecane lektury

Batorski D. Internet a nierówności społeczne. Studia Socjologiczne, 2(177): 107-131, 2005.

Batorski D., Olcoń M., Prowadzenie badań przez internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne. Studia Socjologiczne, 3(182): 99-132, 2006.

Batorski, D., M. Marody i A. Nowak (red. nauk.) Społeczna przestrzeń internetu. Warszawa: Academica, 2006

Battelle J., Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, PWN: Warszawa, 2006

Birnbaum M.H. (ed.) Psychological Experiments on the Internet, Academic Press: San Diego, 2000

Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis: Poznań, 2003

Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN: Warszawa, 2007

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN: Warszawa, 2006

Haber L.H., Niezgoda M (red.) Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wyd.UJ: Kraków, 2006

Hine CH. (ed.), Virtual Methods. Issues in Social Research on the Internet, BERG: Oxford, NY, 2006

Hine Ch. Virtual Ethnography SAGE:Thousand Oaks, 2003

Jonak Ł. [et al] (red.) Re: internet – społeczne aspekty medium, Wyd. Akademickie i Profesjonalne: Warszawa, 2006

Jones S. (ed.), Doing Internet Research. Critical Issues and Methods for Examining the Net, SAGE: Thousand Oaks, 1999

Mann Ch, Stewart F, Internet Communication and Qualitative Research. A Handbook for Researching Online, SAGE: Thousand Oaks, 2000

Manovich L., Język nowych mediów, Wyd. Akademickie i Profesjonalne: Warszawa, 2006

Miller D., Slater D., The Internet. An Ethnographic Approach, BERG: Oxford, 2003

Papińska-Kacperek J. (red.), Społeczeństwo informacyjne, PWN: Warszawa, 2008-04-23

Thanasankit T. (ed.), E-Commerce and Cultural Values Idea: Hershey, 2003

dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy - podręczniki metodologiczne:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce PWN: Warszawa, 2006

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych PWN: Warszawa, 2007

do analizy ilościowej albo klasyczny, choć trudny w czytaniu i do dostania Blallock (Statystyka dla socjologów) lub M. Nawojczyk Przewodnik po statystyce dla socjologów, ewentualnie bardzo dobry i wyczerpujący Takane & Ferguson Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice