wirtualne metody

zobacz syllabus studia stacjonarne

zobacz syllabus studia niestacjonarne

prezentacja przedmiotu

zobacz listę zalecanych lektur

linki

Social Practices of the New Visual Technologies
>>>przejdź

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót

powrót do strony głównej przedmiotu

wirtualne metody: socjologiczne i antropologiczne badania on-line

Podobno internet jest największą konstrukcją stworzoną przez człowieka. Nawet jeśli w tym stwierdzeniu jest sporo przesady, internet jako zasób informacji a zarazem środek komunikacji powinien interesować badaczy społecznych. I interesuje: podczas tego kursu zapoznamy się z technikami badawczymi stosowanymi we współczesnych socjologicznych i antropologicznych jakościowych badaniach internetu.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych prowadzeniem badań internetu i za jego pośrednictwem dla potrzeb własnych prac licencjackich lub magisterskich, jak również przyszłej pracy zawodowej np. w marketingu bądź przy badaniach opinii konsumenckich. Stąd praktyczna orientacja "Wirtualnych metod": podczas zajęć uczestnicy będą konstruować badania focusowe, kwestionariusze i wywiady online, poznają zasady analizy treści, obserwacji oraz CEDA.

Wirtualne metody

Zajęcia podzielone są na dwa bloki: w części poświęconej poszczególnym technikom badawczym zapoznamy się z zasadami prowadzenia określonego badania, by następnie w podziale na grupy przećwiczyć je w praktyce. Drugi blok zajęć będzie obejmował case studies: wybrane problemy podejmowane w antropologicznych i socjologicznych badaniach internetu, wraz z prezentacją analiz przygotowanych przez uczestników zajęć.

Zajęcia będą się odbywać w pracowni komputerowej.

W uzasadnionych (potrzebami uczestników zajęć) sytuacjach zastrzegam możliwość przeniesienia części zajęć poświęconych metodologii na zajęcia przeznaczone na omawianie studiów przypadku. Podobnie problemy omawiane w ramach case studies mogą zostać dopasowane do problematyki podejmowanej przez uczestników i uczestniczki kursu.

Zachęcam do przejrzenia szczegółowej prezentacji. Pod tymi linkami znajdą Państwo skrócony syllabus oraz listę zalecanych lektur.

Na podstronie materiały znajdują się lektury i materiały ćwiczeniowe w postaci elektronicznej. Dostępne tylko dla uczestników zajęć. Jeśli ktoś z Państwa uczęszcza na zajęcia i nie zna hasła, proszę o kontakt.