wirtualne metody

zobacz syllabus studia stacjonarne

zobacz syllabus studia niestacjonarne

prezentacja przedmiotu

zobacz listę zalecanych lektur

linki

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót

powrót do strony głównej przedmiotu

Program zajęć na studiach niestacjonarnych przejdź

wirtualne metody - syllabus

1. Wprowadzenie

2. wirtualne metody 3. Focus on-line 4. studium przypadku 5. Sieci społeczne on-line

6. Ankieta on-line

7. Studium przypadku

8. CEDA: Complementary Explorative Data Analysis

9. Konstruowanie tożsamości

10. Hipertekstualność jako narzędzie analizy

11. Wirtualny eksperyment

12. Władza i dyskurs władzy

13. Falsyfikacja danych, badania transkulturowe, perspektywy i podsumowanie. Omówienie indywidualnych projektów.