UntitledUntitled menu
ogłoszenia
wybory tekstów
lektury obowiązkowe
lektury dodatkowe
zasady zaliczenia ćwiczeń
logowanie

wybory tekstów
  1. Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
  2. Jonathan H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
  3. Współczesne teorie socjologiczne, wybór i opracowanie Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M.Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, T. 1-2.

Untitled

copyright: G.Romańczuk-Woroniecka, M. Łukasiuk-Gmurczyk, B. Audycka, B.Walczak| Design: B. Walczak