UntitledUntitled menu
ogłoszenia
wybory tekstów
lektury obowiązkowe
lektury dodatkowe
zasady zaliczenia ćwiczeń
logowanie

ćwiczenia: lektury uzupełniające (do zaliczenia na dodatkowym kolokwium)
  1. Niklas Luhmann, Systemy społeczne, tłum. Michał Kaczmarczyk, NOMOS, Kraków 2007, rozdz. XI "Autoreferencja i racjonalność", s. 407-443.
  2. Eric Olin Wright, Klasy się liczą, tłum. M. Gdula, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. II, s. 813-832.
  3. Samuel Noah Eisenstadt, Nowoczesność jako odrębna cywilizacja, tłum. A. Ostolski, w: Współczesne teorie socjologiczne, s. 747-753.
  4. Erving Goffman, Relacje w przestrzeni publicznej, tłum. O. Siara, Wyd. Naukowe PWN: Warszawa, 2011, rozdz. 5 "Oznaki więzi", s. 235-293;
  5. Aaron V. Cicourel, Procedury interpretacyjne i reguły normatywne w procesie negocjacji statusu i roli, tłum. T. Szawiel, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. II, s. 909-937.
  6. Anthony Giddens, Nowoczesność i tożsamość. "Ja" w późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, WN PWN Warszawa 2001, rozdz. V i VI, s. 198-284.
  7. Michel Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Haber, WN PWN Warszawa 2010, wykład z 22 marca 1978, s. 313-332.
  8. Rouse, J. (1994). Power/Knowledge. W: G. Gutting, (ed.) The Cambridge Companion to Foucault. Cambridge: Cambridge UP.
  9. James Coleman, Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, tłum. M. Jasiński, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. 1,s. 145-163;
  10. Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk. Wydawnictwa UJ, Kraków 2008, rozdz. III Radzić sobie: użycia i taktyki, s. 30-46.
Untitled

copyright: G.Romańczuk-Woroniecka, M. Łukasiuk-Gmurczyk, B. Audycka, B.Walczak| Design: B. Walczak