UntitledUntitled menu
ogłoszenia
wybory tekstów
lektury obowiązkowe
lektury dodatkowe
zasady zaliczenia ćwiczeń
logowanie

ćwiczenia: lektury obowiązkowe
 1. Niklas Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, tłum. Grażyna Skąpska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994, s.30-81.
 2. Ralf Dahrendorf, Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, tłum. R. Babińska, NOMOS, Kraków 2008, rozdz. "Klasy w społeczeństwie postkapitalistycznym", s. 212-279
 3. Immanuel Wallerstein, Koniec świata, jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004, rozdział 8, s. 152-170 oraz rozdział 13, s. 231-242.
 4. Alfred Schutz, O wielości światów, tłum. B. Jabłońska, NOMOS, Kraków 2008, rozdz. 2 "O wielości rzeczywistości", s. 17-56.
  Oraz:
  Jahoda Marie, Lazarsfeld Paul F., Zeisel Hans, Bezrobotni Marienthalu, przeł. Robert Marszałek, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007, rozdz. 4 (Postawa), 5 (Czas), 6 (Wytrzymałość), s. 115-165.
 5. Herbert Blumer, Interakcjonizm symboliczny, NOMOS, Kraków 2007, rozdz. 1 "Stanowisko metodologiczne interakcjonizmu symbolicznego", s. 5-48.
  oraz:
  Howard S. Becker, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. O. Siara, rozdz.3 " Jak się zostaje palaczem marihuany", s. 45-62.
 6. Erving Goffman, Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji, tłum. P. Tomanek, NOMOS, Kraków 2010, rozdz. "Dystans do roli", s. 67-126.
 7. Harold Garfinkel, Studia z etnometodologii, przeł. A. Szulżycka, Wyd. Naukowe PWN: Warszawa, 2007, rozdz. 2 "Badania rutynowych podstaw codziennych czynności, s. 51-98;
 8. Jürgen Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, red. M. Czyżewski, Wyd. Naukowe PWN: Warszawa, 2008 s. 279-338;
 9. Anthony Giddens, Stanowienie społeczeństwa, tłum. S. Amsterdamski, rozdz. 1 "Elementy teorii strukturacji", s. 39-80;
 10. Pierre Bourdieu, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman, Wyd. Naukowe PWN: Warszawa, 2006, cz. I Podstawy teorii przemocy symbolicznej, rozdz. 1, 2,3, s. 75-134. (uwaga, na gmailu jest skan innego fragmentu tej książki!)
 11. Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia-Spacja, Warszawa 1993, rozdz. Ciało skazańców, fragment s. 7-18; Rozdz. Podatne ciała, s. 131-165, rozdz. Panoptyzm s. 191-220 ;
 12. Manuel Castells Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, red. M. Marody, Wyd. naukowe PWN: Warszawa, 2007, prolog "Sieć i self" s. 19-42 oraz rozdział 6 "Przestrzeń przepływów", s.381-428;
  Oraz:
  Ulrich Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Scholar, Warszawa 2002, rozdz. 1, s. 25-65.
 13. Jean Baudrillard, Precesja symulakrów, przeł. T.Komendant, w: R. Nycz (red.) Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1996 s.175-189
  oraz Tegoż: "Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury", Sic!, Warszawa 2006, s.157-204 (uwaga! na stronie może być niekompletny skan)
 14. Raymond Boudon, Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, tłum. A. Karpowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 74-163.
Untitled

copyright: G.Romańczuk-Woroniecka, M. Łukasiuk-Gmurczyk, B. Audycka, B.Walczak| Design: B. Walczak