>>dyżur

>>przedmioty

>>publikacje

>>autor


>>>wprowadzenie

>>>literatura

>>>zaloguj


literatura

Właściwe fragmenty poszczególnych książek są opisane przy poszczególnych zagadnieniach

1. W.Ostasiewicz Myślenie statystyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

2. G. Ferguson, Y. Takane Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007

3. Lissowski G., Z zagadnień doboru próby (w:) K. Szaniawski (red.) Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968

4. M. Szreder Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

5. M. Nawojczyk Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków2004

6. J. Górniak, J. Wachnicki Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows

7. K. Szaniawski Indukcja statystyczna w badaniach socjologicznych (w:) K. Szaniawski (red.) Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968

8. G.Lissowski, J.Haman, M. Jasinski Podstawy statystyki dla socjologów, t.2, Wyd. Scholar, Warszawa 2011

9. A.Malarska Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS Kraków 2005

10. M. Jakubowski, A. Pokropek Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2009

11. G.Kuder, M. Richardson Teoria estymacji rzetelności testu w: J. Brzeziński (red.) Trafność i rzetelności testów psychologicznych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

12. L. Cronbach Współczynnik Alfa a struktura wewnętrzna testów w: J. Brzeziński (red.) Trafność i rzetelności testów psychologicznych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005


design:b.walczak