>>dyżur

>>przedmioty

>>publikacje

>>autor


>>>wprowadzenie

>>>literatura

>>>zaloguj


literatura

Właściwe fragmenty poszczególnych książek są opisane przy poszczególnych zagadnieniach

1. W.Ostasiewicz Myślenie statystyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

2. G. Ferguson, Y. Takane Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007

3. M. Szreder Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

4. M. Nawojczyk Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków2004

5. J. Górniak, J. Wachnicki Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows

6. K. Szaniawski Indukcja statystyczna w badaniach socjologicznych (w:) K. Szaniawski (red.) Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968

7. G.Lissowski, J.Haman, M. Jasinski Podstawy statystyki dla socjologów, t.2, Wyd. Scholar, Warszawa 2011

8. A.Malarska Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS Kraków 2005

9. S. Bedyńska, M. Książek Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych Wyd. SEDNO, Warszawa 2012


design:b.walczak