>>dyżur

>>przedmioty

>>publikacje

>>autor


>>>wprowadzenie

>>>literatura

>>>zaloguj


Statystyka

Prowadzenie badań ilościowych jest jedną z kluczowych kompetencji socjologów i socjolożek – umiejętność realizacji i opracowania badań sondażowych na reprezentatywnych próbach pozostaje differentia specifica tej dyscypliny.

W trakcie kursu uczestnicy nabędą praktycznych umiejśtności związanych z przygotowaniem danych do analizy i ich dalszą obróbką. Zajęcia ćwiczeniowe będą prowadzone w pracowni komputerowej z wykorzystaniem podstawowego oprogramowania do analizy (Excel i SPSS). Zajęcia są akredytowane przez Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) i umożiwiają zdobycie certyfikatu SPSS technology expert

Materiały do wykładów i ćwiczeń są dostępne po zalogowaniu.


design:b.walczak