>>dla studentów

>>linki

>>projekty

>>autor

>>kontakt


>>dyżur

>>>wykłady

>>>literatura

>>>logowanie

>>>powrót


wykłady

1. Co wiemy o społeczeństwie?
O naturze poznania i wiedzy. Ograniczenia poznania w naukach społecznych.

  Literatura:
 1. R. Meighan, Socjologia edukacji
 2. T. Khun Struktura rewolucji naukowych
 3. A. Grobler Metodologia nauk

2. Co steruje naszymi działaniami?
Struktury jako determinanty działań. Rozumienie głębokiej struktury Claude’a Levi-Straussa. Socjolingwistyka Basila Bernsteina i teoria habitusu Pierrra Bourdieu. Ukryty program kształcenia jako egzemplifikacja.

  Literatura:
 1. J.C. Passeron, P. Bourdieu Reprodukcja. Elementy teorii system nauczania
 2. P. Bourdieu, D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej
 3. Z. Bokszański, M.Piotrowski, M. Ziółkowski, Socjologia języka
 4. R. Meighan, Socjologia edukacji

3. Dlaczego wciąż dostrzegamy problemy?

  Literatura:
 1. P. Bourdieu, D. Wacquant Zaproszenie do socjologii refleksyjnej
 2. G. Makowski Korupcja jako problem społeczny

4. Konstruowanie dewianta

  Literatura
 1. R. Meighan Socjologia edukacji
 2. H. Becker Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji
 3. E. Goffman Piętno. Rzecz o zranionej tożsamości

Praca samodzielna: opracowanie zaproponowanych przez prowadzącego zagadnień. ?>


© & design:b.walczak