>>dla studentów

>>linki

>>projekty

>>autor

>>kontakt


>>dyżur

>>>wykłady

>>>literatura

>>>logowanie

>>>powrót


Informacje

Zajęcia trwają jeden semestr i kończą się egzaminem w sesji zimowej.

opis przedmiotu

Kurs zawiera przegląd wybranych obszarów zainteresowania współczesnej socjologii. Zajęcia łączą omówienie wybranych ujęć teoretycznych z egzemplifikacjami zaczerpniętymi z socjologii edukacji. W pierwszym bloku zajęć słuchacze zapoznają się z krytyczną teorią poznania. Drugi blok obejmuje omówienie strukturalizmu jako jednego z meta paradygmatów nauk społecznych, z egzemplifikacją w postaci ukrytych programów edukacji. To ostatnie pojęcie zostanie odniesione także do krytycznej socjologii. W trzecim bloku uczestnicy zapoznają się z teoriami nierówności i wykluczenia społecznego, wreszcie czwarty blok będzie poświęcony zmianie, ze szczególnym uwzględnieniem związku technologii ze zmianą społeczną i procesami wykluczenia.

tutaj znajdą Państwo program wykładów. Wykaz literatury znajduje się tutaj. Materiały do wykładów są dostępne po zalogowaniu.


© & design:b.walczak