Wprowadzenie do socjologii

dyżur

program ćwiczeń

wykaz literatury

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót


Program wykładów

1.Socjologia

Przedmiot i rozwój socjologii, przegląd podstawowych paradygmatów i teorii

Zalecana lektura: N. Goodman Wstęp do socjologii, Poznań, 2001, r.1

Lektura dodatkowa: J.H. Turner Socjologia, Poznań, 1998, r. 1, 2, J. Szacki Historia myśli socjologicznej, Warszawa, 2002; Z. Bauman Socjologia, Poznań, 1996, r. "Drogi socjologii"

2. Struktura społeczna i instytucje społeczne

Stratyfikacja, klasy, grupy, instytucje, interakcja i sieci stosunków społecznych

Zalecana lektura: J.H. Turner Socjologia, Poznań, 1998, r. 4, 7

Lektura dodatkowa: N. Goodman Wstęp do socjologii, Poznań, 2001, r. 4, 5, 7, 9; Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, w: Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki;

3. Kultura

Normy i wartości, definicje kultury, kultura a ujęcia socjobiologiczne

Zalecana lektura: N. Goodman Wstęp do socjologii, Poznań, 2001, r.3;

Lektura dodatkowa: J.H. Turner Socjologia, Poznań, 1998, r. 3; F. Inglis Kultura, Warszawa, 2007

4. Płeć i wiek

Płeć biologiczna a płeć kulturowa, podział społeczeństwa według płci i wieku, społecznie przypisywanie ról

Zalecana lektura: N. Goodman Wstęp do socjologii, Poznań, 2001, r.12

5. Instytucje społeczne i rodzina

Pokrewieństwo, przegląd różnic transkulturowych

Zalecana lektura: N. Goodman Wstęp do socjologii, Poznań, 2001, r.13

6. Religia

religia a społeczeństwo i kultura, socjologia religii - Durkheim, Weber. Socjologiczne badania nad nowymi ruchami religijnymi.

Zalecana lektura T. Doktór Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Kraków, 1999 (wstęp)

7. Władza

Definicje władzy, kontrola społeczna. Pojęcie władzy w teoriach wymiany społecznej. Typy przywództwa, tworzenie się hierarchii władzy w małych grupach. Projekcja materiałów audiowizualnych.

8. Dewiacje i kontrola społeczna

Dewiacja, zaburzenia, sprzeciw społeczny. Instytucje totalne.

Projekcja materiałów audiowizualnych

9. Etniczność, mniejszości

Badania nad mniejszościami, mniejszości w Polsce, marginalizacja i wyłączenie z dyskursu, etnopedagogika.

Zalecana lektura: J.H. Turner Socjologia, Poznań, 1998, r. 8

Lektura dodatkowa: Z. Bauman Socjologia, Poznań, 1996, rozdz. "My i oni" i "Obcy"; E. Nowicka J. Nawrocki (red.) Inny - obcy - wróg, Warszawa, 1996, szczególnie s. 29-74 185-219