Wprowadzenie do socjologii

dyżur

program wykładów

program ćwiczeń

wykaz literatury

materiały - wykład

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

materiały - ćwiczenia

powrót


Wprowadzenie do socjologii

Założenia i cele: Program kursu obejmuje omówienie najważniejszych zagadnień podejmowanych we współczesnej i klasycznej socjologii. Zostaną one przedstawione problemowo, tzn. w pierwszej kolejności będziemy się zajmować problemami nurtującymi socjologów, a dopiero w drugiej zróżnicowaniem teoretycznym w ramach określonego przedmiotu. Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką leżącą w centrum badań socjologicznych, jak i podstawowymi pojęciami tej dyscypliny, tak aby umożliwić im uchwycenie kontekstu socjologicznego podczas pracy pedagogicznej.

Forma zaliczenia:

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie aktywnego udziału i obecności na zajęciach. Liczba dopuszczalnych nieobecności - 1

Wykład - egzamin w formie testu

Tutaj znajdziecie Państwo program wykładów, natomiast tutaj ćwiczeń.

Na podstronie materiały znajdują się lektury i materiały do zajęć , dostępne tylko dla uczestników zajęć. Jeśli ktoś z Państwa uczęszcza na zajęcia i nie zna hasła, proszę o kontakt. W wiadomości proszę zaznaczyć nazwę przedmiotu.