Wprowadzenie do socjologii

dyżur

program wykładów

wykaz literatury

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót


Program ćwiczeń

Uwaga! Ostateczny kształt programu i forma zaliczenia zależy od prowadzących ćwiczenia.

1. Jak poznawać społeczeństwo?

metody badawcze w socjologii - wprowadzenie

zalecana lektura: E. Babbie Badania społeczne w praktyce Warszawa, 2006, cz. 3, r. 9

2. Społeczeństwo jako teatr

Pojęcie interakcji i symboliczny interakcjonizm

zalecana lektura E. Goffman Człowiek w teatrze życia codziennego Warszawa, 2006 (fragmenty)

3. Role społeczne

Analiza społecznie konstruowanych ról na przykładzie współczesnego społeczeństwa i wybranych tekstów kultury. Przykłady zmian w modelach zachowań

lektura obowiązkowa: N. Elias O zachowaniu w sypialni (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów Warszawa, 1997, s. 208-216

4. Kontrola społeczna i manipulacja

Projekcja filmu Witajcie w życiu

Lektura obowiązkowa: z książki A. Pratkins, E.Aronson, Wiek propagandy, Warszawa 2003: rozdziały - Saddam Husajn: Hitler z Bagdadu, Dlaczego oni ciągle powtarzają te same reklamy?, Jak zostać przywódcą sekty

5. Rasizm, mowa nienawiści

Wskazana lektura: S. Kowalski, M. TulliZamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa, 2003 s. 503-533

6. Konsumpcjonizm i globalizacja

Lektura obowiązkowa: G. Makowski Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowegoo, Warszawa, 2003, rozdział "Centrum handlowe jako instytucja społeczna", s. 62-77

Lektury dodatkowe: Z. Bauman Globalizacja, Warszawa, 2000 G. Ritzer Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa, 2003