antropologia reklamy

zobacz syllabus

prezentacja przedmiotu

zasoby internetowe

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót


Antropologia reklamy

    Kursy marketingu, oferowane na wydziałach zarządzania i marketingu, koncentrują się na ilościowej analizie wskaźników ekonomicznych, definiowaniu kanałów dystrybucji informacji i kontaktu z klientem, wreszcie segmentacji przekazu marketingowego i kluczowych zmiennych oraz pewnych modelach wyjaśniania przejętych z psychologii społecznej. Nie negując wagi tego modelu kształcenia, pragnę uzupełnić je o wiedzę konieczną dla krytycznego czytania danych uzyskiwanych z typowych dla marketingu narzędzi badawczych i dla wielostronnej oceny projektów. Okazuje się, że wiele doskonale przygotowanych projektów, dysponujących dużymi środkami i zróżnicowanymi kanałami dystrybucji ponosi klęskę. Dlaczego? Niektórzy managerowie opierają się na zdroworozsądkowej interpretacji danych ilościowych, bądź własnych strukturach prekognitywnych. Tymczasem "target" nie jest wyłącznie biernym obiektem oddziaływania zmiennych makroekonomicznych, psycho- i socjotechnik, lecz przede wszystkim autonomicznym Innym, uwikłanym - jakby powiedział Geertz - w tkane przez siebie sieci znaczeń.

    Kurs ten jest zorientowany praktycznie: wszystkie bloki tematyczne zawierają rozbudowaną część warsztatową, case study lub dyskusje. Ostatnie dwa spotkania zostaną poświęcone symulacji projektu marketingowego, który będzie też podstawą zaliczenia.

Zastrzegam możliwość "rozciągnięcia" wybranych tematów na kolejne zajęcia.

Zaliczenie nieobecności Jeżeli przekroczyli Państwo dwie nieobecności w semestrze, proszę o przygotowanie analizy reklamy (lub kampanii) z perspektywy ujęcia teoretycznego, na omawianiu którego Was zabrakło. Minimum 1,5 strony (2700 znaków bez spacji).