Socjologia wychowania

dyżur

program wykładów

program ćwiczeń

wykaz literatury

materiały - wykłady

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

materiały - ćwiczenia

powrót


Socjologia wychowania

Opis przedmiotu: Kurs ma zapoznać słuchaczy z najważniejszymi teoriami i zagadnieniami podejmowanymi w obrębie dyscypliny. Zajęcia podzielone są na dwa bloki: omówienie podstawowych pojęć, historii i kluczowych paradygmatów, wraz z wprowadzeniem do wybranych koncepcji socjologicznych, stanowiących kontekst teoretyczny dla socjologii wychowania. Druga część koncentruje się nad najważniejszymi problemami podejmowanymi przez współczesną socjologię wychowania wraz z przykładami badań.

Cel przedmiotu: Kurs ma zapoznać słuchaczy z podstawami socjologii wychowania, w tym z jej współczesną problematyką, a także narzędziami, które umożliwią im uwzględnianie kontekstu socjologicznego w ich własnej praktyce pedagogicznej.

Forma zaliczenia:

Ćwiczenia - ocena na podstawie aktywnego udziału i obecności na zajęciach.

Wykład - egzamin w formie testu

Tutaj znajdzą Państwo program wykładów, natomiast tutaj ćwiczeń.

Na podstronie materiały znajdują się lektury i materiały do zajęć , dostępne tylko dla uczestników zajęć. Jeśli ktoś z Państwa uczęszcza na zajęcia i nie zna hasła, proszę o kontakt. W wiadomości proszę zaznaczyć nazwę przedmiotu.